eMagiz iPaaS

Eneco Energy Trade zet in op integratie processen

Eneco

Eneco Energy Trade (EET), de handelstak van energiebedrijf Eneco, zet eMagiz in als integratieplatform voor B2B use cases in Mission Critical processen. Met eMagiz heeft EET een oplossing om legacy maatwerk uit te faseren en applicatiespecialisten in staat te stellen zelf integraties te ontwikkelen en te beheren.

eMagiz is geen onbekende integratie oplossing in de Energiesector. Het eerste contact tussen eMagiz en Eneco kwam tot stand via een bestaande eMagiz gebruiker. “Via een andere PV partij kwamen we op het spoor van eMagiz. De wijze waarop zij de vele integraties met diverse marktpartijen niet alleen zelf hadden opgezet maar ook zelfstandig konden beheren was voor ons onder andere een reden om contact te zoeken met eMagiz” aldus Rogier Mastenbroek (Domain Architect Trade).

Wensen van Eneco
Tijdens het eerste contact werd al snel duidelijk dat eMagiz goed aansloot bij de wensen van Eneco. “Bij de eerste afspraak zaten specialisten van beide partijen met elkaar om de tafel. Al snel in het gesprek werd zowel de as-is als de gewenste situatie op een whiteboard getekend. De toegevoegde waarde van eMagiz voor Eneco werd voor beide partijen meteen duidelijk” aldus Marcel Mourik (Business Development eMagiz).

“Eneco gaat eMagiz inzetten voor het uitwisselen van marktberichten en B2B communicatie met externe partijen. Het stelt ons in staat om met een jong team van applicatiespecialisten, integraties te kunnen ontwikkelen waarbij voorheen specialistische kennis nodig was van schaarse integratiespecialisten en .net developers.” Aldus Rogier Mastenbroek (Domain Architect Trade).

Rogier vervolgt met “Naarmate we integraties inrichten in het Cloud platform van eMagiz, kunnen we steeds meer legacy integratieoplossingen (maatwerk) uitfaseren. Als laatste biedt eMagiz dit platform aan als mission critical gehoste dienst, wat goed aansluit bij onze 24/7 dienstverlening.”

 

Over Eneco
Eneco is internationaal actief op het gebied van duurzame energie en innovatie. Samen met onze klanten, partners en medewerkers werken we aan onze missie: duurzame energie van iedereen. We investeren in windparken, biomassacentrales, warmte en zonneparken om het aanbod van duurzame energie te vergroten. En we ontwikkelen innovatieve producten en diensten, zodat onze klanten zelf de regie nemen over hoe ze energie opwekken, opslaan, gebruiken of delen.

Over eMagiz
eMagiz is een Hybride Integratie Platform (eiPaas) van Nederlandse bodem. eMagiz wordt ontwikkeld, geleverd en onderhouden door de Cape Groep uit Enschede. eMagiz kenmerkt zich door Integration Lifecycle Management, wat gebruikers in staat stelt om snel, flexibel en toekomstbestendig de business te integreren. eMagiz wordt steeds vaker ingezet door organisaties in de branches Bouw, Energie, Verzekeringen en Transport en Logistiek. In Nederland wordt eMagiz onder andere ingezet door Royal BAM, TVM Verzekeringen en PostNL. Meer informatie over eMagiz is te vinden op https://www.emagiz.com/.