Event Streaming

Ontdek nieuwe mogelijkheden voor data distributie met eMagiz Event Streaming

eMagiz iPaaS is het platform voor alle integratie uitdagingen. Het platform ondersteunt verschillende integratie patronen, zodat u altijd beschikt over de beste oplossing. Event streaming is één van de patronen binnen het eMagiz platform, waarvan klanten de kracht steeds meer ontdekken.

In een snel veranderde wereld is snel kunnen reageren op gebeurtenissen in je omgeving een belangrijk concurrentie voordeel. Traditionele en monolithische landschappen veranderen in een hoog tempo naar microservices landschappen. Technische oplossingen voor business vraagstukken worden steeds meer decentraal en het aantal datastromen en de data omvang groeit exponentieel. Dat vraagt in sommige situaties om een andere aanpak en andere technieken. In een keten van applicaties en services, kan elke schakel in de keten kan behoefte hebben aan data uit andere bronnen en kan zelf ook een bron van data zijn. Met behulp van event streaming kan hiervoor een oplossing geboden worden.

Wat is event streaming?

In microservices landschappen zijn er vaak een groot aantal applicaties, frameworks en databronnen die data uitwisselen en elk verantwoordelijk zijn voor een specifiek onderdeel van het totale landschap. Door functionele scheiding zijn losse microservices eenvoudiger en onafhankelijk van elkaar te schalen. Daarnaast zijn er ook andere voordelen:

  • Elke microservice is eenvoudig aan te passen voor een specifieke doelgroep, bijvoorbeeld met behulp van een aangepast user Interface.
  • Voor onderhoud en updates kan er flexibeler geschakeld worden, omdat elke microservice afzonderlijk werkt en afgeschakeld kan worden.

Om gebruik te maken van een dergelijk gedistribueerd systeem zijn er naast voordelen ook een aantal gemeenschappelijke voorwaarden waar de omgeving aan moet voldoen: elke microservice moet in staan zijn om te kunnen gaan met een gedistribueerd landschap, data uit andere bronnen moet ingelezen kunnen worden en eigen data moet beschikbaar gesteld worden voor andere bronnen. Met traditionele technologie kan het een uitdaging zijn om dit in te richten.

 eMagiz biedt de technische hulpmiddelen om microservices te voorzien van een generieke data uitwisselingslaag en deze beheersbaar te houden voor uw organisatie. Zo bouwt u een eigen event mesh op voor uw organisatie, configureerbaar en in staat om hoge volumes aan business en data events in uw landschap uit te zenden. Zodat data uitwisseling tussen uw microservices optimaal is vormgegeven.

Technologie

Om het event streaming integratie patroon te faciliteren maakt eMagiz gebruik van moderne frameworks, waaronder ActiveMQ Artemis en Apache Kafka. Event streaming vereist een gedistribueerde technische architectuur, die bij eMagiz cloud agnostisch is en zowel in de cloud als on-premises functioneert. Op het eMagiz portaal wordt het integratie model ontwikkeld, waarna deze gedistribueerd uitgerold wordt op eMagiz runtimes in de cloud en/of on-premises. Vanuit het eMagiz platform is het integratie model beheersbaar en beschikt u over de event streaming functionaliteit die uw organisatie nodig heeft.

Technologie

Om het event streaming integratie patroon te faciliteren maakt eMagiz gebruik van moderne frameworks, waaronder ActiveMQ Artemis en Apache Kafka. Event streaming vereist een gedistribueerde technische architectuur, die bij eMagiz cloud agnostisch is en zowel in de cloud als on-premises functioneert. Op het eMagiz portaal wordt het integratie model ontwikkeld, waarna deze gedistribueerd uitgerold wordt op eMagiz runtimes in de cloud en/of on-premises. Vanuit het eMagiz platform is het integratie model beheersbaar en beschikt u over de event streaming functionaliteit die uw organisatie nodig heeft.

Waarom Event Streaming?

Anders dan bij klassiek messaging kunt u met event streaming data publiceren zonder specifieke data integraties tussen 1 of meer applicaties te bouwen. De bron publiceert data in de vorm van events en andere applicaties kunnen zich daarop abonneren. De bron weet wie de afnemers zijn, maar onderhoudt geen relatie met de afnemers over de afhandeling van de data. Data wordt ‘streaming’ aangeboden en niet in de vorm van een gegarandeerd afgeleverd en verwerkt bericht. Dit patroon is uitermate geschikt voor bijvoorbeeld stamdata of transactionele data distributie in uw landschap. De bron publiceert data en de afnemers bepalen zelf of en hoe ze data verwerken in hun eigen context.

eMagiz - Event Streaming in eMagiz

Het event streaming patroon wordt gebruik om business en data events betrouwbaar, asynchroon, en flexibel tussen applicaties uit te wisselen. Asynchroon verkeer wordt gebruikt voor dataverkeer tussen gedistribueerde systemen, waarbij beide systemen niet perse tegelijk actief hoeven te zijn. Perfect in een microservices landschap. In eMagiz kunnen event streams binnen uw organisatie ontdekt, ontworpen, gebouwd, uitgerold en beheerd worden in uw eigen eMagiz Event Mesh. Binnen deze Event Mesh zijn alle statistieken, logging en andere beheerinformatie van uw events inzichtelijk.

Naast het 1 op 1 publiceren van events in uw landschap is het ook mogelijk om meerdere integratie patronen te combineren in event streams. De transformatiemogelijkheden binnen het eMagiz platform zijn ook beschikbaar bij het ontwerpen en bouwen van event streams. Zo kunnen event streams voor publicatie naar alle, specifieke of groepen van afnemers een content transformatie ondergaan. Naast de content transformatie worden ook protocol & data transformaties ondersteund om eenvoudig te schakelen tussen XML, JSON en Avro in de streams. Met eMagiz event streaming beschikt u over moderne technologie om uw data uitwisseling vorm te geven.

eMagiz - Event Streaming in eMagiz - Met transformatie

Voordelen

De Event Streaming technologie van eMagiz biedt de volgende voordelen voor uw organisatie: 

  • Efficiënte data distributie in een microservice applicatie landschap
  • Generieke en eenduidige event-driven data uitwisseling
  • Behoud van historische data ten behoeve van master data distributie